• โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
  162 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
  162 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา

 • โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
  162 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
  162 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

O32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ที่อยู่ :  โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
         เลขที่ 162 หมู่ 2 บ้านดอนหัน
         ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน
         จังหวัดสกลนคร
         รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๑๐
โทรศัพท์ : 042 – 722011
E – mail : [email protected]
Website : www.bongnuawit.ac.th
Facebook : www.facebook.com/profile.php?id=100057645631921

Line : 
     

เข้าดู : 193 ครั้ง