ข่าวทั้งหมด

หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
สวัสดีปีใหม่ 2567 ทั่วไป 29 ธ.ค. 66
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ขอสนับสนุน แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" ทั่วไป 19 มิ.ย. 66
เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ ทั่วไป 4 พ.ค. 66
นายมงคลชัย รัตนาอ่อน ผอ.สพม.สกลนคร เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ทั่วไป 16 เม.ย. 66
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา ทั่วไป 3 เม.ย. 66
เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 27 ต.ค. 65
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร คนใหม่ ทั่วไป 22 ต.ค. 65
รางวัล ทั่วไป 16 ก.ย. 65
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั่วไป 29 ส.ค. 65
No Gift Policy ทั่วไป 26 ส.ค. 65
ค่ายพุทธบุตรพุทธรรมน้อมนำพระคุณแม่ ทั่วไป 17 ส.ค. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 1 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ทั่วไป 23 ก.ค. 65
สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ทั่วไป 22 ก.ค. 65
โครงการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั่วไป 22 ก.ค. 65
เรียนเชิญร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียน ทั่วไป 10 ก.ค. 65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2565 ทั่วไป 1 ก.ค. 65
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
ประธานโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม (ฉบับที่ 1) 2565 ทั่วไป 30 พ.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม (ฉบับที่ 3) 2565 ทั่วไป 30 พ.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม (ฉบับที่ 4) 2565 ทั่วไป 30 พ.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม (ฉบับที่ 2) 2565 ทั่วไป 30 พ.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม (ฉบับที่ 5) 2565 ทั่วไป 30 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 7 พ.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 6 พ.ค. 65
งดการเรียนการสอนแบบ On - Site วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2565 ทั่วไป 5 มี.ค. 65
ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 28 ก.พ. 65
ประกาศชัยชนะ!! ทั่วไป 25 ก.พ. 65
การรับวัคซีนนักเรียน ทั่วไป 11 ต.ค. 64
แจ้งขยายการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ ๖ ทั่วไป 31 ส.ค. 64
งดให้บริการ ทั่วไป 29 ส.ค. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ ๕ ทั่วไป 13 ส.ค. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ ๔ ทั่วไป 2 ส.ค. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ ๓ ทั่วไป 16 ก.ค. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ ๒ ทั่วไป 12 ก.ค. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทั่วไป 5 ก.ค. 64
ข่าวประชาสัมธ์ ทั่วไป 11 มิ.ย. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/64 ทั่วไป 27 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ทั่วไป 14 พ.ค. 64
แจ้งข่าวด่วน!! ทั่วไป 12 พ.ค. 64
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ ทั่วไป 4 ม.ค. 64
รู้เอาไว้ ห่างไกล COVID 19 ทั่วไป 29 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 23 มิ.ย. 63
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทั่วไป 18 พ.ค. 63
ช่องทางการรับชม DLTV ทั่วไป 18 พ.ค. 63
ประกาศ!! ผลสอบ O - NET ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 26 มี.ค. 63
เลื่อนรับสมัคร ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 19 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 17 มี.ค. 63
พร้อมสอบ O - NET แล้วครับ ทั่วไป 29 ก.พ. 63
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 18 ก.พ. 63
พร้อมกันหรือยังค่ะ ม.6 นับถอยหลังสอบ O - NET ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 12 ก.พ. 63