ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
162 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042 - 722011

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม