ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายศุภชัย พิมพาเลีย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน