ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางเยาวนาฏ เริ่มศรี
ตำแหน่งครู