ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายทนงชัย คิดโสดา
ตำแหน่งครู