ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายอดุลย์ ทับศรีแก้ว
ตำแหน่งครู