ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายศรันยู พระโนเรศ
ตำแหน่งครู