ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสันติ เหล่ามีชัย
ตำแหน่งครู